fra idé til investeringsbeslutning

Captiva Energi har stått for utvikling og konsesjonssøking av over 50 småkraftprosjekter med en samlet produksjon på over 400 GWh. Vi har lang erfaring med og kompetanse på hydrologiske vurderinger, vurdering av tekniske løsninger og kostnadsvurderinger. Noen av våre viktigste investeringer utover egen kompetanse og erfaring, er verktøy for estimering av forventet produksjon og vår database på innkjøp- og utbyggingskostnader. Dette gjør at vi raskt kan vurdere lønnsomhet i prosjekter og vurdere ulike løsninger.

Vi bruker vår kompetanse, erfaring og våre verktøy for å optimalisere de prosjekter vi arbeider med med ett mål for øye - å bringe prosjektene raskt men grundig til positiv investeringsbeslutning med best mulig betingelser for alle involverte og med akseptabel risiko.

finansiering

Selv de beste prosjekter forblir på tegnebrettet uten finansiering. Captiva Energi har forstått at globalisert kapitalflyt for investeringer også har nådd den norske småkraftbransjen. Ikke bare har vi forstått det, men vi vet hvordan det fungerer og vi vet hvordan vi skal bruke det til vår og våre samarbeidspartneres fordel. 

Vår nøkkel til optimal finansiering er tette og integrerte samarbeid med de internasjonale aktørene som er mest interessert i å investere i norsk småkraft, samtidig som vi er uavhengige og på den måten får konkurranse om prosjektene vi er involverte i. 

Det er avgjørende med et erfarent og tverrfaglig team, med både teknisk, finansiell og juridisk forståelse.

Normalt finansierer vi våre utbygginger med kun egenkapital, noe som gir en effektiv og forutsigbar finansieringsprosess.