vi tar drift på alvor

All drift av våre kraftverk håndteres av vårt deleide datterselskap Proxima Hydrotech AS. Proxima har kontor og styringssentral i Rosendal i Kvinnherad, og har i dag avtaler med over 50 kraftverk i produksjon. Her følges kraftverkene opp 24 timer i døgnet, 7 dager i uken 365 dager i året. Alle våre kraftverk har stedlig tilsynspersonell som gjør periodisk tilsyn med kraftverkene. Samlet har organisasjonen god teknisk kompetanse både til å kunne utføre preventivt vedlikehold og planlagte utbedringer. 

Les mer om Proxima Hydrotech her.

forvaltning som nav mellom kraftproduksjon og finans

Alle merkantile tjenester relatert til kraftverkene, som regnskap, økonomistyring, beregning og utbetaling av fallrettsleie, skatt, moms, styrearbeid, og ellers alt som hører med administrativt ved å drive næringsvirksomhet, er omfattet av våre forvaltningstjenester. I forvaltning ligger også å være eieres representant under utbygging og i driftsfasen. Forvaltningen håndteres fra Captivas hovedkontor i Oslo i kombinasjon med Captivas kontor på Voss.

vår lille (og dårlig skjulte) hemmelighet: Hydrologg

Tilgang til informasjon og data om kraftverkene er avgjørende for god styring. Derfor har vi gjennom Proxima Hydrotech utviklet det vi mener er det beste IT-verktøyet for måling og rapportering av live data fra de kraftverk vi drifter og forvalter. Systemet heter Hydrologg, og måler produksjon, vannstand, trykk, temperaturer, vær og alt man behøver for rakst å skaffe seg full oversikt over mange kraftverk på kort tid. Oppdatert, hele tiden. Og så har vi webkamera på alle inntak, selvsagt.

Og selvfølgelig har grunneierne en egen innlogging på Hydrologg slik at de når som helst hjemme fra sofaen kan sjekke om kraftverket går, med hvilken en effekt, og hvor mye fallrettsleie som er påløpt og kan ventes utbetalt. Det skulle bare mangle.